Motociklo padėtis važiuojamoje dalyje

Motociklo padėtis važiuojamoje dalyje

Prisiminkime KET reikalavimą: 119. Vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto. Manau jau didžioji dalis vairuotojų išmoko, kad save ir kitus gerbiantis automobilio vairuotojas laikosi dešinės eismo juostos, o be reikalo užimta antroji ar tolimesnė juosta laikoma žemos kultūros požymiu.

Praktika saugiai vairuojant motociklą šiek tiek skiriasi nuo KET 119 punkto reikalavimų, tačiau yra suderinama su saugiu ir kultūringu vairavimu.

Jei motociklas pajėgus važiuoti leistinu greičiu, jis turi užimti tinkamą padėtį važiuojamoje dalyje. Tačiau tuo atveju, jei jis nepajėgus pasiekti leistino greičio, turėtų važiuoti kuo arčiau dešiniojo kelkraščio, kiek tai įmanoma daryti saugiai. Kadangi saugumo sumetimais motociklininkui rekomenduojama važiuoti šiek tiek greičiau negu bendras transporto srauto greitis, toliau bus nagrinėjamas būtent šis atvejis.

Daugiau…

Dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2010 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 2B-566 „DĖL DVIRAČIŲ IR TRIRAČIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALIZAVIMO ĮTAISŲ TIPO PATVIRTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 2B-176
Vilnius

Daugiau…

Motociklo stabdymas

Motociklo stabdymas

Šį kartą – trumpai apie ekstremalų stabdymą. Kaip stabdyti? Priekiu ar galu? Ar abiem stabdžiais? Beje, ekstremalaus stabdymo pratimas yra ir per vairavimo egzaminą. Motociklininkui pasiekus 50km/h greitį, egzaminuotojas netikėtai duoda signalą stabdyti- pakelia ranką, o motociklininkas turi sustoti kiek įmanoma greičiau. Rudenį šiame pratime pakiša koją blokuotas galinis arba dar blogiau – priekinis ratas. Būtent rudenį, kadangi asfaltas neįprastai šaltas, drėgnas, motociklas ne visada pažįstamas, gal ir padangos per vasarą gerokai padrožtos arba sumedėjusios…

Viskas ką suspės padaryti geras motociklininkas, netikėtai pamatęs pavojų priekyje- prieš stabdant pilnai ištiesinti motociklą, stabdyti 80% priekiniu stabdžiu, jei spės ir sugebės reiktų prieš spaudžiant priekinį stabdį, spustelti galinį.

Daugiau…

Klausimai prieš egzaminą

Klausimai prieš egzaminą
Tema aktuali tiems, kas ruošiasi laikyti vairavimo egzaminą. Pamaniau, kad reikėtų sudėti į vieną vietą atsakymus į „Regitros“ egzaminuotojo užduodamus techninio pobūdžio klausimus.

Pateikiami atsakymai į klausimus VISOMS kategorijoms nuo A1 iki CE ir D kategorijos.

Pasibandžius automobilį ir nusprendus pradėti egzaminą. Taip taip, nusprendus, nes po pasibandymo dar galima atsisakyti egzamino, jei sušlubavo sveikata, pasitikėjimas savo jėgomis arba dėl bet kokių kitokių priežasčių. Šiuo atveju negresia perlaikymo atidėjimas mėnesiui, o sumokėti pinigai taip pat nepanaudojami.

Visgi, jei nusprendėte pradėti, gausite tokius ar panašius klausimus:

A1, A2, A KATEGORIJA

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

Parodyti kur yra tepalo lygio matuoklis arba langelis.

Daugiau…