Klausimai prieš egzaminą

Klausimai prieš egzaminą
Tema aktuali tiems, kas ruošiasi laikyti vairavimo egzaminą. Pamaniau, kad reikėtų sudėti į vieną vietą atsakymus į „Regitros“ egzaminuotojo užduodamus techninio pobūdžio klausimus.

Pateikiami atsakymai į klausimus VISOMS kategorijoms nuo A1 iki CE ir D kategorijos.

Pasibandžius automobilį ir nusprendus pradėti egzaminą. Taip taip, nusprendus, nes po pasibandymo dar galima atsisakyti egzamino, jei sušlubavo sveikata, pasitikėjimas savo jėgomis arba dėl bet kokių kitokių priežasčių. Šiuo atveju negresia perlaikymo atidėjimas mėnesiui, o sumokėti pinigai taip pat nepanaudojami.

Visgi, jei nusprendėte pradėti, gausite tokius ar panašius klausimus:

A1, A2, A KATEGORIJA

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

Parodyti kur yra tepalo lygio matuoklis arba langelis.

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

Paaiškinti, kad variklis turi pabūti užgesintas keletą minučių. Motociklas turi stovėti vertikaliai (nepasviręs). Matuoklį nušluostyti, įstatyti, ištraukti. Tinkamas lygis yra tarp pažymėto minimumo ir maksimumo.

3. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Parodyti stabdžių skysčio bakelį.

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad važiuotumėte saugiai.

Lygis turi būti tarp minimumo ir maksimumo peršviečiamame bakelyje arba per vidurį akutės rezervuare.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės būklę.

grandine

Kaip parodyta paveikslėlyje reikia patempti grandinę ant galinės žvaigždutės. Jei sugebame pamatyti daugiau nei pusę žvaigždutės dantuko, laikas keisti grandinę ir abi žvaigždutes. Tiksliau grandinės išsitempimas tikrinamas matuojant ilgį tarp nustatyto narelių skaičiaus. Narelių skaičius ir leistinas maksimalus ilgis parašytas motociklo instrukcijoje.

Sukant galinį ratą, grandinė turi tolygiai gulti ant žvaigždutės, visi grandinės nareliai laisvai judėti.

Tikrinamas grandinės įtempimas- kiekvienam modeliui gali būti skirtingas.

Tikrinamas sutepimas, ritinėliai neturi blizgėti švariu metalu- ant jų turi būti tepalo plėvelė.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

Oro slėgis tikrinamas manometru ir palyginamas su gamintojo rekomenduota reikšme.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Matuojama centriniame plote ¾ padangos pločio. Leistinas minimalus gylis 0,8.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Padangos neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos, protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną, padangos nusidėvėjimas tolygus.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Surasti ir parodyti kur įjungiama avarinė šviesos signalizacija, jei toks jungiklis yra. Vizualiai patikrinti žibintus.

10. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai.

Motociklą pastumti ir nuspausti stabdžius. Stabdžių rankenėlė neturi pasiekti vairo. Stabdžio pedalo ir rankenėlės eiga neturi būti per minkšta. Taip pat reikia apžiūrėti ar nesusidėvėjusios stabdžių kaladėlės bei ar nepažeisti (neįlinkę, neįtrūkę), švarūs stabdžių diskai. Patikrinti ar nekliba stabdžių suportai.

11. Parodykite, kaip tikrinsite, ar laisvai juda vairas.

Vairas turi suktis lengvai, bet neklibėti ir nestrigti visoje eigoje. Sukant vairą neturi trukdyti elektros laidai ar troseliai, vamzdeliai. Verta paminėti, kad tikrinams ir vairo atraminio guolio užveržimas- būtent čia neturi būti klibėjimo.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai, ar atšvaitai yra švarūs.

Įjungti žibintus, vizualiai patikrinti. Stabdžių žibintus patikrinti paspaudus stabdį ir ranką pridėjus prie žibinto.

13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Surasti ir patikrinti garso signalą.

14. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Įjungti ir apžiūrėti posūkio signalus. Žinoti, kad padidėjęs mirksėjimo dažnis reiškia perdegusią lemputę.

B1, B KATEGORIJA

15. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.

tepalas

Surasti ir parodyti tepalo lygio matuoklį.

16. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Užgesinus variklį palaukti keletą minučių, ištraukti matuoklį, nuvalyti, įkišti atgal, vėl ištraukti ir patikrinti ar tepalo žymė yra tarp minimumo ir maksimumo.

17. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Esant užgesintam varikliui vairą nestipriai pasukti, laikyti, užvedus variklį, vairas lengvai pasisuka, nes suveikia stiprintuvas.

18. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Parodyti aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Tikrinant variklis turi būti išjungtas ir atvėsęs. Aušinimo skysčio lygis išsiplėtimo bakelyje turi būti tarp minimumo ir maksimumo.

20. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Išsamiai patikrinti stovėjimo stabdį galima servise arba techninės apžiūros stotyje. Savo jėgomis rankinį stabdį galima patikrinti užtraukus ir bandant pajudėti. Abu ratai turi būti stabdomi tolygiai, o stabdymo jėga didėti proporcingai stabdžių svirties užtraukimui (nuspaudimui). Stabdis turi būti efektyvus nepasiekus rankenos eigos ribinės padėties.

21. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

Surasti langų plovimo skysčio rezervuarą.

22. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Dažniausiai skysčio lygis matomas peršviečiamame bakelyje.

23. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Surasti ir paspausti garso signalą.

24. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Surasti stabdžių skysčio rezervuarą.

25. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

Skysčio lygis turi būti tarp minimumo ir maksimumo žymių.

26. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Įjungti posūkio signalus, patikrinti ar signalinė lemputė mirksi įprastu dažniu. Vizualiai patikrinti žibintus įjungus paeiliui kairį ir dešinį posūkius.

27. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Pasitelkti pagalbą arba privažiavus galu prie sienos, paspausti stabdžio pedalą bei per veidrodžius stebėti atspindžius ant sienos.

28. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Išsamus darbinio stabdžio patikrinimas atliekamas servise arba techninės apžiūros stotyje. Savo jėgomis tikrinant stabdį, pedalas turi nepasiekti grindų. Stabdymas turi būti efektyvus paspaudus apie ½ pedalo eigos. Važiuojant pradėjus stabdyti automobilio neturi traukti į vieną kurią nors pusę.

29. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Perdegus vienam iš žibintų, gali užsidegti kontrolinė lemputė . lemputePaeiliui įjungti žibintus ir išlipus juos vizualiai patikrinti.

30. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Rekomenduojamas oro slėgis padangose nurodytas vartotojo vadove, taip pat gali būti užrašytas ant kuro bako dangtelio, ant statramsčio, atidarius vairuotojo dureles, daiktadėžės vidinėje pusėje.

31. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Oro slėgis tikrinamas manometru ir palyginamas su gamintojo rekomenduota reikšme.

32. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

padanga

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu.Matuojama pagrindiniuose grioveliuose ¾ padangos pločio plote. Vasarą minimalus leistinas gylis yra 1,6mm, žiemą- 3mm.

33. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

Padangos neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos, protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną, padangos nusidėvėjimas tolygus.

34. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Surasti ir parodyti kur įjungiama avarinė šviesos signalizacija, vizualiai patikrinti apeinant automobilį.

C1, C, D1, D KATEGORIJA

35. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

Patikrinti ar durys pilnai uždarytos, nepersikreipusios, nesulūžę vyriai, patikrinti rankenas ir jų fiksatorius.

36. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

Apeinant automobilį, pasiklausyti ar nesigirdi šnypštimo. Patikrinti ar nemažėja slėgis sistemoje išjungus variklį.

37. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę.

cargo

Krovinio svoris bei apkrova ant ašių turi neviršyti leistinų. Gabaritai neturi viršyti leistinų.

Atsižvelgti į svorio paskirstymą ant ašių, išdėstyti simetriškai, apačioje krauti sunkesnius krovinius, pritvirtinti, kad nejudėtų. Krovinys turi netrukdyti matomumui, neteršti aplinkos. Patikrinti ar padėklai patikimai apvynioti plėvele.

38. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

Apžiūrimi atšvaitai turi būti švarūs, nesuskilę, atspindėti šviesą.

39. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

Vizualiai patikrinti ar stiklai švarūs, nesuskilę, nesubraižyti, stiklo paketai neaprasoję.

40. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

Purvasaugiai turi būti nenutrūkę, neįplyšę.

41. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Oro slėgis tikrinamas manometru ir palyginamas su gamintojo rekomenduota reikšme.

42. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Matuojama pagrindiniuose grioveliuose ¾ padangos pločio plote. Minimalus leistinas gylis yra 1mm.

43. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Padangos neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos, protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną. Tarp ratų neturi būti įstrigusių daiktų. Padangų nudilimas tolygus. Minimalus leistinas protektoriaus gylis krovininiam automobiliui 1 mm, autobusui – 2 mm.

44. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

45. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Kėbulas turi būti nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

46. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

Patikrinti užvesto automobilio manometro parodymus. Įprastai slėgis sistemoje turi būti apie 125 psi (8,5 atmosferos).

Išjungus variklį paremti ratus, atleisti stovėjimo stabdį ir nuspaudus darbinį stabdį stebėdi ar slėgis nenukrenta daugiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobiliui arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginiui.

Įjungus degimą ir spaudant stabdžių pedalą išleisdinėti orą sistemoje ir stebėti ar suveikia kontrolinis signalas (lemputė) nukritus slėgiui iki 60 psi (4 atm).

Toliau išleidinėjant orą stebėti ar užsidaro stovėjimo stabdžio vožtuvas nukritus slėgiui iki 40 psi (2,7 atm).

47. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

Parodyti kur tikrinamas tepalo lygis.

48. Paaiškinkite, kaip nustatysite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

Užgesinus variklį palaukti keletą minučių, ištraukti matuoklį, nuvalyti, įkišti atgal, vėl ištraukti ir patikrinti ar tepalo žymė yra tarp minimumo ir maksimumo.

49. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

Raktu patikrinti ratų veržles, ypatingą dėmesį skiriant galiniams ratams, ypač pavažiavus po padangų keitimo.

50. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

pakabapneumatika

Tikrinama periodiškai servise. Vizualiai patikrinti ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį ar nėra pašalinių garsų.

51. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Pasitelkti pagalbą ir pažiūrėti nuspaudus stabdžių pedalą arba pasinaudoti atspindžiu privažiavus prie sienos.

52. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Surasti ir parodyti aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

53. Paaiškinkite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Aušinimo skysčio lygis išsiplėtimo bakelyje turi būti tarp minimumo ir maksimumo atvėsus varikliui.

54. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Perdegus vienam iš žibintų gali užsidegti kontrolinė lemputė . Paeiliui įjungti žibintus ir juos patikrinti.

55. Parodykite, kaip pakeisite mechaninio tachografo diską.

Parodyti kaip pakeičiamas diskas arba kortelė.

56. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

Įjungti valdymo pultą iš kabinos, tuomet valdyti aikštelę svirtelėmis arba mygtukais.

57. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Esant užgesintam varikliui vairą nestipriai pasukti, laikyti, užvedus variklį, vairas lengvai pasisuka, nes suveikia stiprintuvas.

58. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Įjungti posūkio signalus, patikrinti ar signalinė lemputė mirksi įprastu dažniu. Vizualiai patikrinti žibintus.

59. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

Surasti ir parodyti langų plovimo skysčio talpą.

60. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Dažniausiai skysčio lygis matomas peršviečiamame bakelyje. Papildant pripilti iki viršaus.

61. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

Patikrinamas pakaitinimo žvakių indikatorius (turi užgesti), manometras, tepalo lygis displėjuje (jei rodomas), kuro daviklis.

62. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

Oro slėgis, tepalo slėgis, temperatūra, voltmetras, atkreipti dėmesį ar indikuojančios gedimą lemputės nedega.

BE KATEGORIJA

63. Paaiškinkite, kaip saugiai pakrausite ir pritvirtinsite krovinį šioje transporto priemonėje.

Krovinio svoris bei apkrova ant ašių turi neviršyti leistinų. Gabaritai neturi viršyti leistinų.

Atsižvelgti į svorio paskirstymą ant ašių, išdėstyti simetriškai, stengtis krovinį atremti į priekinį bortą, apačioje ir priekyje krauti sunkesnius krovinius, pritvirtinti, kad nejudėtų. Krovinys turi netrukdyti matomumui, neteršti aplinkos.

64. Parodykite, kaip tikrinsite, ar transporto priemonės ir priekabos durys patikimai ir saugiai uždarytos.

Patikrinti ar pilnai uždarytos durys, rankenos ir fiksatoriai.

65. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Matuojama pagrindiniuose grioveliuose ¾ padangos pločio plote. Minimalus protektoriaus gylis:

Automobiliui vasarą- 1,6 mm, žiemą – 3 mm.

Priekaboms – 1,6mm

66. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Padangos neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos, protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną, nudilimas tolygus.

67. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Surasti ir patikrinti garso signalą.

68. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Surasti ir parodyti aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

69. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Aušinimo skysčio lygis išsiplėtimo bakelyje turi būti tarp minimumo ir maksimumo atvėsus varikliui.

70. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Išsamiai patikrinti stovėjimo stabdį galima servise arba techninės apžiūros stotyje. Savo jėgomis rankinį stabdį galima patikrinti užtraukus ir bandant pajudėti. Abu ratai turi būti stabdomi tolygiai, o stabdymo jėga didėti proporcingai stabdžių svirties užtraukimui (nuspaudimui). Stabdis turi būti efektyvus nepasiekus jo rankenos ribinės padėties.

C1E, CE, D1E, DE KATEGORIJA

71. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Kėbulas turi būti nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

72. Parodykite, kaip pakeisite tachografo diską.

Parodyti kaip keičiamas tachografo diskas arba kortelė.

73. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

Įjungti valdymo pultą iš kabinos, tuomet valdyti aikštelę svirtelėmis arba mygtukais.

74. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užsuktos.

Raktu patikrinti ratų veržles, ypatingą dėmesį skiriant galiniams ratams, žinoti, kad patikrinti ypač svarbu pavažiavus po ratų ar padangų keitimo.

75. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

76. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

Patikrinti ar durys pilnai uždarytos, nepersikreipusios, nesulūžę vyriai, patikrinti rankenas ir jų fiksatorius.

77. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

Apžiūrimi atšvaitai turi būti švarūs, nesuskilinėję, atspindėti šviesą.

78. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

Purvasaugiai turi būti nenutrūkę, neįplyšę.

79. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

Tikrinama periodiškai servise. Vizualiai patikrinti ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį ar nėra pašalinių garsų.

80. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

Patikrinamas pakaitinimo žvakių indikatorius (turi užgesti), manometras, tepalo lygis displėjuje (jei rodomas), kuro daviklis.

81. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

Oro slėgis, tepalo slėgis, temperatūra, voltmetras, atkreipti dėmesį ar indikuojančios gedimą lemputės nedega.

82. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

Krovinio svoris bei apkrova ant ašių turi neviršyti leistinų. Gabaritai neturi viršyti leistinų.

Atsižvelgti į svorio paskirstymą ant ašių, išdėstyti simetriškai, apačioje krauti sunkesnius krovinius, pritvirtinti, kad nejudėtų. Krovinys turi netrukdyti matomumui, neteršti aplinkos. Patikrinti ar padėklai patikimai apvynioti plėvele.

83. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

Apeinant automobilį, pasiklausyti ar nesigirdi šnypštimo. Išjungus variklį paremti ratus, atleisti stovėjimo stabdį ir nuspaudus darbinį stabdį stebėdi ar slėgis nenukrenta daugiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobiliui arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginiui.