Motociklo padėtis važiuojamoje dalyje

Motociklo padėtis važiuojamoje dalyje

Prisiminkime KET reikalavimą: 119. Vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto. Manau jau didžioji dalis vairuotojų išmoko, kad save ir kitus gerbiantis automobilio vairuotojas laikosi dešinės eismo juostos, o be reikalo užimta antroji ar tolimesnė juosta laikoma žemos kultūros požymiu.

Praktika saugiai vairuojant motociklą šiek tiek skiriasi nuo KET 119 punkto reikalavimų, tačiau yra suderinama su saugiu ir kultūringu vairavimu.

Jei motociklas pajėgus važiuoti leistinu greičiu, jis turi užimti tinkamą padėtį važiuojamoje dalyje. Tačiau tuo atveju, jei jis nepajėgus pasiekti leistino greičio, turėtų važiuoti kuo arčiau dešiniojo kelkraščio, kiek tai įmanoma daryti saugiai. Kadangi saugumo sumetimais motociklininkui rekomenduojama važiuoti šiek tiek greičiau negu bendras transporto srauto greitis, toliau bus nagrinėjamas būtent šis atvejis.

Įprastai eismo juostos plotis yra apie 3m. Motociklo plotis dažniausiai yra kiek mažiau nei vienas metras. Tai reiškia, kad šalia motociklo juostoje lieka daug nepanaudotos vietos. Maždaug du trečdaliai juostos. Tame yra privalumų, tačiau yra ir savų trūkumų.

Padalinkime juostą į 3 menamas dalis.

Padėtis kelyje, turinčiame po vieną eismo juostą kiekviena kryptimi.

Diagrama 1.1. iliustruoja kaip juostą padalijome į 3 mini juostas. Kairė- A, vidurinė- B ir dešinė- C.

diagrama1

Kurią padėtį būtų geriausia užimti motociklininkui?

B padėtis nėra gera todėl, kad viduryje kaupiasi įvairios šiukšlės, taip pat ji užteršta automobilių tepalais ir ypač slidi tampa palijus.

Dešinės- C padėties trūkumas yra tas, kad motociklininkas tampa blogiau matomu.

Automobilių vairuotojams kyla pagunda aplenkti jį tos pačios eismo juostos ribose arba tiesiog pamėginti tilpti kartu.

Grįžtantis į savo juostą po lenkimo automobilio vairuotojas vietoje, kurią pradėjęs lenkti manė esant tuščia, motociklininką gali pamatyti per vėlai. Kyla grėsmė būti išstumtam į kelkraštį.

Skirtingai nuo automobilio, į kelkraštį išstumtas motociklas greičiausiai taps nevaldomu su visomis liūdnomis pasekmėmis.

diagrama1A

Dažniausiai arba didžiąją dalį laiko praleisto gatvėje, geriausias pasirinkimas yra padėtis A, dar vadinama blokuojančia padėtimi. Dažniausiai, tačiau būna situacijų kai dėl kažkokių priežasčių ar saugumo tenka važiuoti B arba C zonose.

Padėtyje A motociklininkas pats gali matyti daugiausia bei būti geriausiai matomu automobilių vairuotojams.

Taigi, kaip matome, kelyje, kuriame abejomis kryptimis yra po vieną eismo juostą, blokuojanti padėtis yra kairėje juostos pusėje, ten, kur yra kairioji automobilio vėžė.

Padėtis kelyje, turinčiame po dvi eismo juostas kiekviena kryptimi.

diagrama22 juosta

Važiuojant antrąja eismo juosta, blokuojanti padėtis yra ten, kur yra dešinioji automobilio vėžė. Čia motociklininkas yra geriausiai matomas, taip pat apsisaugoma nuo automobilių vairuotojų mėginimo tilpti greta, pavyzdžiui pajudant iš stovėjimo vietos, kaip parodyta pav. 1.2.

Padėtis kelyje, turinčiame po tris ar daugiau eismo juostų kiekviena kryptimi.

diagrama3Geriausias patarimas būtų važiuoti trečiosios juostos dešiniąja vėže arba pirmosios juostos kairiąja vėže. Būnant vidurinėje juostoje motociklininkas tampa pažeidžiamu iš abiejų pusių, čia jis neturi blokuojančios padėties todėl patartina vidurinėje ar vidurinėse juostos stengtis užtrukti kuo mažiau.

Dešinys posūkis sankryžoje, kurioje juostos plotis nesikeičia.

sankryza-siaura

Sankryžoje, kai juosta yra įprasto apie 3m pločio ir prieš sankirtą neplatėja, patartina sukti liekant toje pačioje blokuojančioje padėtyje, t.y. ant kairiosios automobilio vėžės. Taip pat yra praktikuojama kirsti kampą (45 laipsnių kampu) taip blokuojant dar didesnį plotą.

Dešinys posūkis sankryžoje, kurioje juosta platėja.

sankryza-plati

Dešinys posūkis yra sudėtingesnis kai juosta prieš sankirtą platėja. Prieš sukant iš kairės vėžės reikia pasitraukti dešiniau, kad automobilis, važiuojantis iš paskos negalėtų patekti dešiniau motociklo, t.y. į praplatėjimą. Privalu pasitikrinti žvilgsniu per dešinį petį. Galima kirsti kampą. Pasukus vėl reikia grįžti į blokuojančią padėtį, t.y. kairiąją vėžę. Kada važiuojamųjų dalių sankirta yra plati, manevruojant svarbu žvilgtelėti per petį.

Kairys posūkis sankryžoje, kurioje yra po vieną juostą kiekviena kryptimi.

sankryza-kairen-1-juosta

Manevro metu blokuojanti padėtis nekeičiama, sukama iš kairės vėžės ir pasukus įvažiuojama į kairę vėžę.

Kairys posūkis sankryžoje, iš antros juostos.

sankryza-kairen-2-juosta

Manevro metu blokuojanti padėtis nekeičiama, sukama iš dešinės vėžės ir pasukus įvažiuojama į dešinę vėžę.

Kadangi manevrai daromi kitaip nei tai atliekama automobiliu, t.y. sukant į dešinę arba kairę nepasitraukiant link atitinkamai dešiniojo ar kairiojo krašto, labai svarbu, kad blokuojanti padėtis tikrai būtų blokuojanti taip pat posūkio signalas būtų rodomas iš anksto ir aiškiai. Ypatingai svarbu nesuklaidinti iš paskos važiuojančio automobilio vairuotojo.

Padėties pasirinkimo važiuojamoje dalyje skyrius paruoštas naudojantis Kanados šaltiniais:

  1. http://www.motorcyclebasics.com/lane-position.html

  2. http://www.mto.gov.on.ca/english/handbook/motorcycles/